Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

KARTA USŁUG NR: SO/17
Referat Spraw Obywatelskich


Nazwa usługi:   COFNIĘCIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna:

Art. 18 ust.10 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz.1286 ze zm).

Wymagane dokumenty:1. Potwierdzenie dwukrotnej, w okresie sześciu m-cy interwencji policji na skutek zakłócenia porządku publicznego w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez daną placówkę.
2. Udowodnienie, przynajmniej jednokrotne, sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym, potwierdzonej zeznaniem na piśmie dwóch świadków, protokołem członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub pismem policji.

Opłaty: Zwolnione z opłat.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:2 miesiące.

Komórka odpowiedzialna:

Referat Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: parter - sala obsługi interesantów 

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 3

Godziny pracy:poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek - piątek: 8:00-16:00

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wydanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania.
2. Przyjęcie wyjaśnień strony, złożone na piśmie.
3. Wydanie decyzji cofającej zezwolenie.

Opłaty:10 zł za wydanie decyzji
kasa (parter) czynna:
poniedziałek 9:30-12:00 i 13:00-16:00
wtorek - piątek 8:30-12:00 i 13:00-15:00
w ostatnim dniu miesiąca 8:30-12:00

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje:

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu (art. 18 ust. 10 ustawy j.w.).

Data publikacji: 28.07.2006 14:33
Data ostatniej modyfikacji: 29.02.2016 16:05
Wyświetleń: 36
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki