Urząd Gminy Michałowice
05.11.2018 13:29

ZP.271.1.83.2018

20
Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Regułach
Termin składania ofert upłynął: 31.10.2018 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.  „Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Regułach” (nr sprawy: ZP.271.1.83.2018).

Załączniki

Data publikacji: 05.11.2018 13:29
Data ostatniej modyfikacji: 05.11.2018 13:29
Wyświetleń: 20
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka