Urząd Gminy Michałowice
29.06.2018 11:19

ZP.271.2.26.2018

40
rozstrzygnięcie postępowania dla części I - Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIa, unieważnienie postępowania dla części II i III - Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIb i IV
Termin składania ofert upłynął: 16.04.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIa, IIIb i IV” (nr sprawy: ZP.271.2.26.2018, numer ogłoszenia 536393-N-2018

Załączniki

Data publikacji: 29.06.2018 11:19
Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2018 11:30
Wyświetleń: 40
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka