Urząd Gminy Michałowice
18.06.2018 15:24

ZP.271.2.36.2018

19
Szkoła Nowa Wieś – modernizacja budynków szkolnych
Termin składania ofert upłynął: 04.06.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Szkoła Nowa Wieś – modernizacja budynków szkolnych” (nr sprawy: ZP.271.2.36.2018, numer ogłoszenia BZP: 554697-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 18.06.2018 15:24
Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2018 15:24
Wyświetleń: 19
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka