Urząd Gminy Michałowice
14.08.2018 13:24

ZP.271.2.42.2018

55
Budowa parkingu „Parkuj i Jedź
Termin składania ofert upłynął: 02.07.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice(nr sprawy: ZP.271.2.42.2018, numer ogłoszenia BZP: 573775-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 14.08.2018 13:24
Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2018 13:24
Wyświetleń: 55
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka