Urząd Gminy Michałowice
23.07.2018 10:44

ZP.271.2.44.2018

16
Modernizacja budynku przedszkolnego w Nowej Wsi
Termin składania ofert upłynął: 09.07.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja budynku przedszkolnego w Nowej Wsi” (nr sprawy: ZP.271.2.44.2018, numer ogłoszenia BZP: 577684-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 23.07.2018 10:44
Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2018 10:44
Wyświetleń: 16
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka