Urząd Gminy Michałowice
17.08.2018 13:29

ZP.271.2.48.2018

19
Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w stacji uzdatniania wody w Komorowie
Termin składania ofert upłynął: 23.07.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w stacji uzdatniania wody w Komorowie” (nr sprawy: ZP.271.2.48.2018, numer ogłoszenia BZP: 582563-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 17.08.2018 13:29
Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2018 13:29
Wyświetleń: 19
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki