Urząd Gminy Michałowice
15.11.2018 12:29

ZP.271.2.76.2018

31
Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - etap I
Termin składania ofert upłynął: 29.10.2018 godzina: 10:00

Postępowanie unieważniono po terminie składania ofert, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Data publikacji: 15.11.2018 12:29
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2018 12:29
Wyświetleń: 31
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka