Urząd Gminy Michałowice

Dialog Techniczny

Postępowanie nr: DT_2019_02

Termin składania ofert upłynął: 11.10.2019 godzina: 23:59
Dialog Techniczny poprzedzający postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Wdrażanie działań antysmogowych na terenie Gminy Michałowice i Miasta Sulejówka”

Postępowanie nr: DT_2019_01

Termin składania ofert upłynął: 01.07.2019 godzina: 15:00
Dialog Techniczny poprzedzający postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice"