Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Informacje z otwarcia ofert

Postępowanie nr: ZP.271.2.65.2017

Równanie i profilowanie dróg oraz remont dróg tłuczniem kamiennym, betonowym oraz destruktem.

Termin otwarcia ofert upłynął: 18.10.2017 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.64.2017

Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach, Gmina Michałowice

Termin otwarcia ofert upłynął: 11.10.2017 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.62.2017

Budowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii w ramach wykonania zadania budżetowego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii.

Termin otwarcia ofert upłynął: 06.10.2017 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.61.2017

Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej, obręb Reguły, Gmina Michałowice.

Termin otwarcia ofert upłynął: 04.10.2017 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.58.2017

Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy.

Termin otwarcia ofert upłynął: 25.09.2017 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.57.2017

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Stara Droga i Zielna w Komorowie - etap I.

Termin otwarcia ofert upłynął: 22.09.2017 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.56.2017

Budowa świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii w ramach zadania budżetowego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii.

Termin otwarcia ofert upłynął: 18.09.2017 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.55.2017

Zaprojektowanie i wybudowanie hali pneumatycznej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną służącej jako czasowe (sezonowe) zadaszenie istniejącego boiska, zlokalizowanego przy szkole w Michałowicach realizowane w ramach zadania budżetowego pn. Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach.

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.09.2017 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.54.2017

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi, Gmina Michałowice.

Termin otwarcia ofert upłynął: 11.09.2017 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.53.2017

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Alei Starych Lip w Komorowie.

Termin otwarcia ofert upłynął: 04.09.2017 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.51.2017

Zaprojektowanie i wybudowanie hali pneumatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną służącej jako czasowe (sezonowe) zadaszenie istniejącego boiska, zlokalizowanego przy szkole w Michałowicach, realizowane w ramach zadania budżetowego pn. Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach.

Termin otwarcia ofert upłynął: 29.08.2017 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.50.2017

Przebudowa ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi – etap I” (nr sprawy: ZP.271.2.50.2017)

Termin otwarcia ofert upłynął: 28.08.2017 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.49.2017

Przebudowa ul. Wendy w Granicy.

Termin otwarcia ofert upłynął: 24.08.2017 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.48.2017

Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi.

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.08.2017 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.47.2017

Szkoła Michałowice – modernizacja budynków szkolnych

Termin otwarcia ofert upłynął: 10.08.2017 godzina: 11:00

1 2 3 4 »