Urząd Gminy Michałowice

Informacje z otwarcia ofert

Postępowanie nr: ZP.271.2.29.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 17.05.2019 godzina: 10:00
Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.26.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 17.05.2019 godzina: 10:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.22.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 25.04.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej i Wąskiej w Pęcicach i Sokołowie

Postępowanie nr: ZP.271.2.23.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 24.04.2019 godzina: 10:00
Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów; wykonanie nasadzeń drzew i krzewów; wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.20.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 24.04.2019 godzina: 10:00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II

Postępowanie nr: ZP.271.2.25.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 23.04.2019 godzina: 13:00
Dozór na placach zabaw

Postępowanie nr: ZP.271.2.24.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 23.04.2019 godzina: 12:00
„Dozór na strefach rekreacji”

Postępowanie nr: ZP.271.2.21.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 15.04.2019 godzina: 10:00
Budowa odwodnienia skrzyżowania ul. Ryszarda i Topazowej w Komorowie

Postępowanie nr: ZP.271.2.14.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 18.03.2019 godzina: 10:00
Budowa pompowni ścieków P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach

Postępowanie nr: ZP.271.2.15.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 13.03.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Piachy w Pęcicach

Postępowanie nr: ZP.271.2.13.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 11.03.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Calineczki w Regułach

Postępowanie nr: ZP.271.2.12.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 08.03.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - etap I

Postępowanie nr: ZP.271.2.16.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 07.03.2019 godzina: 10:00
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i dostarczaniu faktur za zrzut ścieków i pobór wody

Postępowanie nr: ZP.271.2.11.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 28.02.2019 godzina: 00:00
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana szaf sterujących wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.10.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 20.02.2019 godzina: 10:00
Równanie i profilowanie dróg