Urząd Gminy Michałowice

Informacje z otwarcia ofert

Postępowanie nr: ZP.271.2.62.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 06.09.2018 godzina: 10:00
Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych

Postępowanie nr: ZP.271.2.59.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 05.09.2018 godzina: 10:00
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.58.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 27.08.2018 godzina: 10:15
Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów wraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Postępowanie nr: ZP.271.2.56.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 21.08.2018 godzina: 10:00
Przebudowa i dostosowanie budynku do potrzeb Domu Seniora

Postępowanie nr: ZP.271.2.55.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.08.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy oraz Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach, gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych

Postępowanie nr: ZP.271.2.54.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 10.08.2018 godzina: 10:00
Utwardzenie rowu przy ul. Środkowej w Opaczy - Kolonii

Postępowanie nr: ZP.271.2.49.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 06.08.2018 godzina: 10:00
Modernizacja infrastruktury zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół w Komorowie

Postępowanie nr: ZP.271.2.52.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 30.07.2018 godzina: 10:00
Bieżąca konserwacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, drogowego i placów na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.48.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 23.07.2018 godzina: 10:00
Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w stacji uzdatniania wody w Komorowie

Postępowanie nr: ZP.271.2.47.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 16.07.2018 godzina: 10:00
Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.2.44.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 09.07.2018 godzina: 10:00
Modernizacja budynku przedszkolnego w Nowej Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.2.45.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 06.07.2018 godzina: 10:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIA

Postępowanie nr: ZP.271.2.43.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 05.07.2018 godzina: 10:00
Remont dróg tłuczniem kamiennym, tłuczniem betonowym oraz destruktem bitumicznym

Postępowanie nr: ZP.271.2.42.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 02.07.2018 godzina: 10:00
Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" w Gminie Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.40.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 28.06.2018 godzina: 11:00
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej