Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Informacje z otwarcia ofert

Postępowanie nr: ZP.271.2.55.2018

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy oraz Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach, gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.08.2018 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.54.2018

Utwardzenie rowu przy ul. Środkowej w Opaczy - Kolonii

Termin otwarcia ofert upłynął: 10.08.2018 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.49.2018

Modernizacja infrastruktury zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół w Komorowie

Termin otwarcia ofert upłynął: 06.08.2018 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.52.2018

Bieżąca konserwacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, drogowego i placów na terenie gminy Michałowice

Termin otwarcia ofert upłynął: 30.07.2018 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.48.2018

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w stacji uzdatniania wody w Komorowie

Termin otwarcia ofert upłynął: 23.07.2018 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.47.2018

Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi

Termin otwarcia ofert upłynął: 16.07.2018 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.44.2018

Modernizacja budynku przedszkolnego w Nowej Wsi

Termin otwarcia ofert upłynął: 09.07.2018 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.45.2018

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIA

Termin otwarcia ofert upłynął: 06.07.2018 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.43.2018

Remont dróg tłuczniem kamiennym, tłuczniem betonowym oraz destruktem bitumicznym

Termin otwarcia ofert upłynął: 05.07.2018 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.42.2018

Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" w Gminie Michałowice

Termin otwarcia ofert upłynął: 02.07.2018 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.40.2018

Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej

Termin otwarcia ofert upłynął: 28.06.2018 godzina: 11:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.39.2018

Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy

Termin otwarcia ofert upłynął: 28.06.2018 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.38.2018

Przebudowa boiska przy szkole w Komorowie

Termin otwarcia ofert upłynął: 27.06.2018 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.37.2018

Szkoła Michałowice - modernizacja budynków szkolnych

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.06.2018 godzina: 10:00

Postępowanie nr: ZP.271.2.36.2018

Szkoła Nowa Wieś - modernizacja budynków szkolnych

Termin otwarcia ofert upłynął: 04.06.2018 godzina: 10:00

1 2 3 4 5 6 7 8 »