Urząd Gminy Michałowice

Informacje z otwarcia ofert

Postępowanie nr: ZP.271.2.77.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 05.11.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy

Postępowanie nr: ZP.271.2.76.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 29.10.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - etap I

Postępowanie nr: ZP.271.2.75.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 22.10.2018 godzina: 10:00
Zimowe utrzymanie dróg

Postępowanie nr: ZP.271.2.74.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 16.10.2018 godzina: 10:00
Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej

Postępowanie nr: ZP.271.2.70.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 12.10.2018 godzina: 11:00
Modernizacja infrastruktury zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół w Komorowie w ramach zadania budżetowego „Szkoła Komorów – modernizacja budynku szkolnego wraz z infrastruktura zewnętrzną”

Postępowanie nr: ZP.271.2.71.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 12.10.2018 godzina: 10:00
Budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej na dz. nr ew. 845/1 w ramach zadania „Budowa budynków socjalnych”

Postępowanie nr: Zp.271.2.67.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 04.10.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Regułach oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regułach

Postępowanie nr: ZP.271.268.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 02.10.2018 godzina: 10:00
Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w strefie rekreacji w Opaczy- Kolonii

Postępowanie nr: ZP.271.2.65.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 27.09.2018 godzina: 10:00
Utwardzenie działki w Osiedlu Michałowice przy ulicy Dworcowej

Postępowanie nr: ZP.271.2.64.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 26.09.2018 godzina: 10:00
Zamknięcie pierścienia wodociągowego pomiędzy ul. Żytnią, Świerkową i Rumuńską w Michałowicach

Postępowanie nr: ZP.271.2.62.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 06.09.2018 godzina: 10:00
Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych

Postępowanie nr: ZP.271.2.59.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 05.09.2018 godzina: 10:00
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.58.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 27.08.2018 godzina: 10:15
Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów wraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Postępowanie nr: ZP.271.2.56.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 21.08.2018 godzina: 10:00
Przebudowa i dostosowanie budynku do potrzeb Domu Seniora

Postępowanie nr: ZP.271.2.55.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.08.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy oraz Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach, gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych