Urząd Gminy Michałowice
27.11.2017 14:10

ZP.271.2.78.2017

53
Budowa autonomicznej wiaty solarnej w ramach projektu "Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach w ramach ZIT pod nazwą "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz gminie Michałowice". Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Piorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.3. "REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA" podziałania 4.3.2 "MOBILNOŚĆ MIEJSKA Z RAMACH ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Termin otwarcia ofert upłynął: 27.11.2017 godzina: 12:00

Załączniki

Data publikacji: 27.11.2017 14:10
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 11:54
Wyświetleń: 53
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kwiecińska