Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Konkursy ofert - zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.50.2018

Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji

Termin składania ofert: 27.06.2018 godzina: 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.09.2018

Roboty porządkowe na terenie stref rekreacji.

Termin składania ofert: 19.01.2018 godzina: 12:00

Data zmiany: 16.01.2018
Opublikowano korektę do treści ogłoszenia.
ULEGŁ ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ: 19.01.2018.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.113.2017

Wykonanie zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach - utwardzenie drogi dojazdowej.

Termin składania ofert: 30.11.2017 godzina: 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.99.2017

Dostawa centralnego rejestratora monitoringu cyfrowego wraz ze stacją podglądową oraz serwera z oprogramowaniem zarządzającym.

Termin składania ofert: 23.10.2017 godzina: 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.96.2017

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie.

Termin składania ofert: 19.10.2017 godzina: 12:00

Data zmiany: 12.10.2017
Nastąpiła modyfikacja treści ogłoszenia.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 19.10.2017 r. godz. 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.92.2017

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie.

Termin składania ofert: 02.10.2017 godzina: 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.86.2017

Przebudowa ul. Bodycha w Opaczy Kolonii - zamawiana rowu na rurociąg.

Termin składania ofert: 30.08.2017 godzina: 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.84.2017

Budowa sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Herbacianej w Regułach.

Termin składania ofert: 28.08.2017 godzina: 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.79.2017

Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi.

Termin składania ofert: 09.08.2017 godzina: 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.77.2017

Przebudowa ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii - zamiana rowu na rurociąg.

Termin składania ofert: 04.08.2017 godzina: 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.76.2017

Budowa sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Herbacianej w Regułach.

Termin składania ofert: 28.07.2017 godzina: 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.69.2017

Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi.

Termin składania ofert: 20.07.2017 godzina: 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.68.2017

Przebudowa ul. Wendy w Granicy.

Termin składania ofert: 19.07.2017 godzina: 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.60.2017

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Michałowicach.

Termin składania ofert: 12.07.2017 godzina: 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.58.2017

Budowa sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Herbacianej w Regułach.

Termin składania ofert: 04.07.2017 godzina: 12:00

1 2 3 4 5 »