Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Konkursy ofert - zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.99.2017

Dostawa centralnego rejestratora monitoringu cyfrowego wraz ze stacją podglądową oraz serwera z oprogramowaniem zarządzającym.

Termin składania ofert: 23.10.2017 godzina: 12:00