Urząd Gminy Michałowice

Konkursy ofert - zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.68.2019

Termin składania ofert: 16.09.2019 godzina: 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jagodowej w Pęcicach

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.65.2019

Termin składania ofert: 29.08.2019 godzina: 11:00
Wykonanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.61.2019

Termin składania ofert upłynął: 09.08.2019 godzina: 11:00
Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby urzędu, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
Data zmiany: 07.08.2019
Modyfikacja Ogłoszenia w zakresie specyfikacji zamawianego sprzętu.

Zamawiający zmienia treść specyfikacji w Tabeli 2 wiersz 5 wprowadzając nową treść:
„Parametry pamięci masowej: Dysk w technologii SSD o pojemności minimum 500GB”

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.50.2019

Termin składania ofert: 17.07.2019 godzina: 11:00
Jednorazowe mycie okien i elewacji w budynku Urzędu Gminy Michałowice , Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.47.2019

Termin składania ofert: 24.06.2019 godzina: 12:00
Szkoła Michałowice - modernizacja pomieszczeń i sal lekcyjnych

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.46.2019

Termin składania ofert: 19.06.2019 godzina: 12:00
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.44.2019

Termin składania ofert: 11.06.2019 godzina: 11:00
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.35.2019

Termin składania ofert: 24.05.2019 godzina: 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w Michałowicach oraz w ul. Rekreacyjnej w Granicy,
w gminie Michałowice
Data zmiany: 20.05.2019
Modyfikacja Ogłoszenia oraz zmiana terminu składania ofert
Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający publikuje odpowiedzi na wniosek

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.34.2019

Termin składania ofert: 14.05.2019 godzina: 11:00
Przebudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi gm. Michałowice – opracowanie dokumentacji projektowej oraz Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem – opracowanie dokumentacji projektowej.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.33.2019

Termin składania ofert: 13.05.2019 godzina: 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w Michałowicach oraz w ul. Rekreacyjnej w Granicy, w gminie Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.30.2019

Termin składania ofert: 29.04.2019 godzina: 11:00
Konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji, placach zabaw i Orliku oraz konserwacja nawierzchni na boisku w Granicy

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.15.2019

Termin składania ofert: 12.03.2019 godzina: 11:00
Konserwacja i utwardzenie nawierzchni na placu zabaw w Ogródku Jordanowskim „Kaliszowy Gaik” w Komorowie przy ul. Turystycznej w ramach zadania budżetowego: konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji i Orliku

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.11.2019

Termin składania ofert: 07.03.2019 godzina: 11:00
Wykonanie zabiegów na kasztanowcach na terenie gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.10.2019

Termin składania ofert: 06.03.2019 godzina: 11:00
Wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.73.2018

Termin składania ofert: 16.10.2018 godzina: 12:00
Konserwacja i utwardzenie nawierzchni na placu zabaw w Ogródku Jordanowskim Kaliszowy Gaik w Komorowie przy ul. Turystycznej w ramach zadania budżetowego: Konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji i Orliku