Urząd Gminy Michałowice
20.02.2015 14:51

ZP.271.1.08.2015

18
pełnienie funkcji Opiekuna Sali komputerowej w okresie od 02 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Termin składania ofert: 26.02.2015 godzina: 12:00

Przedmiot zamówienia

Pełnienie czynności związanych z funkcją Opiekuna Sali komputerowej w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” w Gminnym Centrum Wolontariatu, Opacz-Kolonia, ul. Ryżowa 90, 05-816 Michałowice.

 

Miejsce i termin składania ofert

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 26 lutego 2015 r. godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy
    w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice.  Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.
  2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.
  3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby zamawiającego. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  26 lutego 2015 r. godz. 12.15 w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, sala konferencyjna, pok. 216.

Załączniki

Data publikacji: 20.02.2015 14:51
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:04
Wyświetleń: 18
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski