Urząd Gminy Michałowice
09.12.2014 13:12

ZP.2711.109.2014

13
Ustawienie i obsługę 13 kabin sanitarnych na terenie gminy Michałowice
Termin składania ofert: 15.12.2014 godzina: 11:00

Zakres zamówienia obejmuje:

  • Ustawienie i obsługę 13 kabin sanitarnych zawierających m. in. pisuar, zamykany podajnik na 2 rolki papieru toaletowego, zamek wewnętrzny, wskaźnik wolne/zajęte, bezodpływowy zbiornik z wentylacją, dozownik na mydło lub płyn dezynfekujący, zamykany podajnik ręczników papierowych, umywalkę ze zbiornikiem na wodę

(z wyjątkiem okresu zimy),  

  • Częstotliwość serwisu ustala się na:

trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) – 9 kabin, raz w tygodniu (środa) – 4 kabiny,  

  • Poprzez serwis rozumie się:

o        wybranie nieczystości płynnych ze zbiornika toalety,

o        zalanie toalety mieszaniną płynu,

o        umycie toalety wewnątrz i na zewnątrz z pominięciem wewnętrznej strony zbiornika,

o        uzupełnienie papieru toaletowego (2 rolki), ręczników papierowych, mydła/płynu dezynfekującego,

o        uzupełnienie wody.

  • Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez osoby trzecie m. in. dewastacja,  kradzież, spalenie i inne.  
  • Dodatkowo w ofercie należy podać cenę za każdą kolejną toaletę ustawianą na terenie Gminy w przypadku wystąpienia takiej konieczności (maksymalnie 3 dodatkowe toalety w okresie trwania umowy, serwisowane trzy razy w tygodniu).

 

Ofertę należy złożyć:

w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w biurze podawczym (parter) do dnia 15. 12.2014 r. godz.11:00

Załączniki

Data publikacji: 09.12.2014 13:12
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:00
Wyświetleń: 13
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski