Urząd Gminy Michałowice
09.12.2014 13:20

ZP.2711.110.2014

62
Konserwację i utrzymanie sprawności systemu monitoringu na czterech strefach rekreacji i na terenach publicznych w gminie Michałowice
Termin składania ofert: 16.12.2014 godzina: 10:00

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie w sprawności systemu monitoringu na czterech strefach rekreacji i placach zabaw w gminie Michałowice.

 

 1. Przeprowadzanie konserwacji systemu monitoringu, co najmniej raz w miesiącu.
 2. Dokonywanie pełnej kontroli działania kamer oraz systemu. Elementy mają być pozostawione w czystości (oczyszczenie obudowy kamer i obiektywów) i odpowiednim stanie technicznym.
 3. Wykonywanie przeglądów i nagrań filmów na pisemne zgłoszenie (fax, mail) Zamawiającego w ciągu 24 godzin i przekazywanie ich na dysku przenośnym do Zamawiającego.
 4. Przedstawiania co miesiąc w formie pisemnej protokołu przeglądu z zakresu wykonywanych prac

Lokalizacja i ilość kamer:

 1. Strefa Rekreacji, Michałowice ul. 11 Listopada – 9 kamer,
 2. Strefa Rekreacji, Reguły ul. Wiejska – 9 kamer,
 3. Strefa Rekreacji, Komorów ul. Główna – 15 kamer,
 4. Strefa Rekreacji, Komorów ul. Kolejowa – 7 kamer,
 5. Plac zabaw „Kaliszowy Gaik”, Komorów ul. Turystyczna – 7 kamer.
 6. Park, Reguły ul. Wiejska – 6 kamer,
 7. Pomnik Lotników, Michałowice ul. Rumuńska – 1 kamera,
 8. Stacja WKD, Michałowice  - 7 kamer,
 9. Plac zabaw, Opacz-Kolonia, ul. Ryżowa 90 – 4 kamery

 

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2014 r. godz.10:00 w budynku Urzędu Gminy  w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice. ( biuro podawcze) Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone. 

Załączniki

Data zmiany: 12.12.2014
Zamawiający publikuje odpowiedź nr 1 na zapytania dotyczące konkursu ofert.
Data zmiany: 15.12.2014
Zamawiający publikuje odpowiedź nr 1 na zapytania dotyczące konkursu ofert.
Data publikacji: 09.12.2014 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:00
Wyświetleń: 62
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski