Urząd Gminy Michałowice
28.10.2015 14:14

ZP.271.1.111.2015

78
Zakup i dostawa do siedziby urzędu komputerów wraz z monitorami oraz systemami operacyjnymi
Termin składania ofert: 09.11.2015 godzina: 12:00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby urzędu komputerów biurowych wraz z monitorami i systemami operacyjnymi w ilości 18 zestawów. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, tj. nieużywane, nieuszkodzone, nieregenerowane, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich, wyprodukowane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert oraz pochodzić z legalnego, oficjalnego kanału sprzedaży producenta. Minimalne parametry wymagane dla oferowanego sprzętu wymieniono w załączniku nr 1

 

Termin składania ofert upływa dnia 09.11.2015 r. o godz. 12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Michałowice,
05-816 Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze.

 

Załączniki

Data zmiany: 04.11.2015
Udzielono odpowiedź na zapytanie do treści ogłoszenia.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 9 listopada 2015 r. godz. 12:00
Data publikacji: 28.10.2015 14:14
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:04
Wyświetleń: 78
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski