Urząd Gminy Michałowice
30.10.2015 11:02

ZP.271.1.113.2015

80
Dostawa komputerów i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Michałowice" dofinansowanego ze środków EFRR Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Termin składania ofert: 10.11.2015 godzina: 12:00

Załączniki

Data zmiany: 05.11.2015
Udzielono odpowiedź nr 1 na zapytanie do treści ogłoszenia.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 10 listopada 2015 r. godz. 12:00
Data publikacji: 30.10.2015 11:02
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:04
Wyświetleń: 80
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski