Urząd Gminy Michałowice
19.12.2014 15:13

ZP.2711.116.2014

66
Roboty porządkowe na terenie czterech stref rekreacji w roku 2015.
Termin składania ofert: 30.12.2014 godzina: 11:00

Zakres zamówienia obejmuje:

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie:

  1. Koszenie trawników, zebranie, zgrabienie, wywóz i utylizacja zebranej trawy – w okresie wegetacji w zależności od potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Trawniki należy kosić kosiarką spalinową z koszem. Wywóz trawy we własnym zakresie do utylizacji. Kosa spalinowa (podkaszarka) powinna być stosowana jedynie przy koszeniu przy drzewach lub krawężnikach w ten sposób, aby nie uszkodzić krzewów oraz pni drzew.
  2. Pielenie skupisk nasadzeń krzewów i bylin – w okresie wegetacji w zależności od potrzeb min. raz na dwa tygodnie. Wszystkie odpady organiczne z pielenia należy zebrać w worki i przekazać do utylizacji we własnym zakresie.
  3. Uzupełnianie kory pod roślinność niską – w okresie wiosennym, jednorazowe uzupełnienie korą.
  4. Grabienie liści w okresie jesiennym zebranie, wywóz i utylizacja – w okresie jesiennym w zależności od potrzeb min. raz na dwa tygodnie. Liście należy zgrabić i zebrać do utylizacji we własnym zakresie.
  5. Odśnieżanie chodników, placach zabaw o nawierzchni gumowej i placach skateparku – odśnieżenie  chodnika na szerokość przynajmniej 1,5 m i w przypadku  śliskiej nawierzchni zastosowanie posypki z piasku (ewentualnie mieszankę piaskowo-solna 10% zgodnie z zaleceniami Zamawiającego).  Zamawiający uzna prace  za zakończone dopiero po osiągnięciu efektu czarnej nawierzchni. Wywiezienie śniegu z każdej ze stref rekreacji może nastąpić  co drugie odśnieżanie. Pryzma, która powstanie na chodniku, po bokach, nie może w żaden sposób zalegać na terenach zielonych i niszczyć roślinności. Konieczność odśnieżania zostanie każdorazowo zgłoszona  telefonicznie do przedstawiciela Wykonawcy. Chodniki winny być odśnieżone w ciągu 2 godzin od zgłoszenia telefonicznego, a zakończenie odśnieżania  winno nastąpić w ciągu 4 godzin od  ustąpienia odpadów śniegu.
  6. Wykonanie oprysków trawników oraz nawożenie  roślin - opryskanie trawy oraz nawożenie roślin winno się odbywać dwa razy  w roku (raz w okresie wiosennym a drugi w okresie jesiennym). Trawnik należy opryskać na zwalczanie roślinności dwuliściennej. Rośliny winny być nawożone nawozem z zawartością azotu, potasu oraz fosforu.
  7. Renowacja i zakładanie trawników – przeprowadzanie wertykulacji, aeracji, piaskowania, wapnowania, nawożenia oraz dosiewania trawników w okresie wegetacji w zależności od potrzeb, na zlecenie Zamawiającego.
  8. Zabezpieczenie palików przy drzewach – w przypadku nowych nasadzeń drzew lub stwierdzenia uszkodzenia palika należy zgłosić ten fakt Zamawiającemu, oraz na jego zlecenie wykonać zabezpieczenie drzewa nowymi palikami lub wymienić uszkodzony element,
  9. Prace porządkowe na ternie stref – prace polegające m.in. na czyszczeniu rynien zamontowanych na  budynkach usytuowanych na terenie stref, czyszczeniu kratek EKO oraz innych drobnych pracach np. przycinanie odrostów na drzewach szczepionych, zleconych przez Zamawiającego.

 

Ofertę należy złożyć: w Urzędzie Gminy Michałowice z siedzibą Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, (biuro podawcze) do dnia 30.12.2014 r. godz.11.00

 

 

Załączniki

Data publikacji: 19.12.2014 15:14
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:00
Wyświetleń: 66
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski