Urząd Gminy Michałowice
26.11.2015 15:36

ZP.271.1.125.2015

45
Dostawa komputerów i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Michałowice" dofinansowanego ze środków EFRR Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Termin składania ofert: 02.12.2015 godzina: 11:00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby urzędu 16 zestawów komputerowych wraz z monitorami i systemami operacyjnymi oraz 5 urządzeń wielofunkcyjnych. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, tj. nieużywane, nieuszkodzone, nieregenerowane, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich, wyprodukowane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert oraz pochodzić z legalnego, oficjalnego kanału sprzedaży producenta. Minimalne parametry wymagane dla oferowanego sprzętu wymieniono w załączniku nr 1

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze. Termin składania ofert upływa dnia 02.12.2015 r. o godz. 11

Załączniki

Data publikacji: 26.11.2015 15:36
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:04
Wyświetleń: 45
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski