Urząd Gminy Michałowice
22.12.2015 12:41

ZP.271.1.137.2015

23
Odławianie bezdomnych i wolno żyjących zwierząt z terenu gminy Michałowice
Termin składania ofert: 29.12.2015 godzina: 11:00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest odławianie bezdomnych i wolno żyjących zwierząt z terenu gminy Michałowice. Zakres zamówienia obejmuje
  • odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy i przekazanie do wskazanego schroniska– całodobowo,
  • sprawdzanie czytnikiem czipów (wg normy ISO11784) czy odłowione zwierzę jest zaczipowane,
  • udzielanie pierwszej pomocy rannym, chorym i bezdomnym zwierzętom z terenu gminy – całodobowo,
  • zapewnianie pobytu – kwarantanny zwierząt w przypadku podejrzenia chorób zakaźnych,
  • dostarczanie zwierząt do wskazanego lekarza weterynarii celem leczenia lub wykonania kastracji/sterylizacji,
  • odławianie i transport zwierząt wolno żyjących z miejsc publicznych,
  • odławianie i transport zwierząt wolno żyjących z innych miejsc w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa,
  • odławianie i transport rannych zwierząt wolno żyjących.  
 2. Oferta wykonawcy składającego ofertę winna zawierać cenę w formie miesięcznego ryczałtu.

 

 

MIEJSCE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice,  05-816 Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze.

Termin składania ofert upływa dnia 29.12.2015 r. o godz 11.00

Załączniki

Data publikacji: 22.12.2015 12:41
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:04
Wyświetleń: 23
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski