Urząd Gminy Michałowice
22.12.2015 12:44

ZP.271.1.138.2015

27
Usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu gminy Michałowice
Termin składania ofert: 29.12.2015 godzina: 11:00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia są usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu gminy Michałowice.
  2. Szczegółowy wykaz usług określony został w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 1.
  3. Oferta wykonawcy składającego ofertę winna zawierać wypełniony kosztorys stanowiący załącznik nr 1.

 

 

MIEJSCE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice,  05-816 Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze.
  2. Termin składania ofert upływa dnia 29.12.2015 r. o godz. 11.00

Załączniki

Data publikacji: 22.12.2015 12:44
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:04
Wyświetleń: 27
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski