Urząd Gminy Michałowice
24.03.2015 10:30

ZP.271.1.17.2015

26
ZWALCZANIE SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA METODAMI BIOLOGICZNYMI NA DRZEWACH KASZTANOWCACH ROSNĄCYCH W GMINIE MICHAŁOWICE
Termin składania ofert: 30.03.2015 godzina: 10:00

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Dostarczenie i  założenie opasek lepowych na pniach kasztanowców (do 250 szt.) rosnących na terenie gminy Michałowice: - Pułapka lepowa: folia (grubość 30 mikron) o szerokości min. 80 cm pokryta preparatem Lasolep ZD Chemipan lub równoważnym oraz feromonu. Długość pułapki odpowiadająca obwodowi pnia drzewa (średni obwód drzewa wynosi 150 cm). - Środek opaski lepowej należy umieścić na wysokości min. 100 cm mierząc od podstawy pnia. Wykonawca zagwarantuje trwałość pułapki oraz zaopatrzy je w widoczny napis: - Uwaga leczenie drzew - nie zrywać - (przynajmniej 2 szt. na jednym drzewie) – termin założenia do 25 kwietnia 2015 r.
  2. Dostarczenie i założenie pułapek do odłowu samców szrotówka z aplikatorem feromonowym na kasztanowcach (do 250 szt.)  rosnących na terenie gminy Michałowice, w ilości 2 szt. na drzewo. Termin założenia  do 25 czerwca 2015 r.
  3. Wykonawca zobowiązany będzie usunąć pułapki lepowe w terminie 7 dni od dnia wskazanego pisemnie przez Zamawiającego. Przewidywane terminy zdjęcia opasek lepowych do 20 czerwca 2015 r., zdjęcia pułapek feromonowych do 15 września
    2015 r.
  4. Wykonawca sporządzi dokumentacje odłowu szrotówka kasztanowcowiaczka w postaci wycinku formatu A4 pułapki lepowej ze stanowisk reprezentacyjnych wskazanych przez Zamawiającego w piśmie określającym termin ich usunięcia.
  5. Dostarczenie i założenie opasek lepowych na pniach oraz umieszczenie pułapek do odłowu samców szrotówka w koronach kasztanowców rosnących na działkach prywatnych położonych na terenie gminy Michałowice po zgłoszeniu takiej potrzeby przez mieszkańców gminy. Odpłatność za usługę w wysokości zaproponowanej gminie ponoszą indywidualnie mieszkańcy na rzecz których usługa będzie świadczona. 

 

MIEJSCE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze.
  2. Termin składania ofert upływa dnia 30.03.2015 r. o godz. 10:00

Załączniki

Data publikacji: 24.03.2015 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:04
Wyświetleń: 26
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski