Urząd Gminy Michałowice
09.04.2015 15:43

ZP.271.1.25.2015

29
Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie Gminy Michałowice
Termin składania ofert: 15.04.2015 godzina: 12:00

Przedmiotem zamówienia jest:

- montaż i posadowienie nowych znaków drogowych oznakowania pionowego na drogach gminnych,

-  usuwanie uszkodzonych znaków drogowych, słupków,

-  wymiana i montaż uszkodzonych znaków drogowych,

-  wymiana uszkodzonych i montaż nowych luster drogowych,

-  wykonanie (odnowienie) oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową  – przejścia dla pieszych, linie działowe dróg, parkingi, skrzyżowania, ronda, progi zwalniające,

-  wykonanie  oznakowania poziomego grubowarstwowego z masy chemoutwardzalnej gładkiej na zimno,

-  montaż znaków odblaskowych (kocich oczek) przy progach zwalniających.

Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac określony został w obmiarze robót- kosztorysie ofertowym zał. A

 

Termin składania ofert upływa dnia   15 kwietnia 2015 r. o godz. 12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze.

Załączniki

Data publikacji: 09.04.2015 15:43
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:04
Wyświetleń: 29
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski