Urząd Gminy Michałowice
09.04.2015 15:48

ZP.271.1.26.2015

100
Czyszczenie kratek i kanalizacji deszczowej
Termin składania ofert: 16.04.2015 godzina: 12:00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

1)  wyczyszczenie kratek kanalizacji deszczowej

2)  wyczyszczenie studni kanalizacji deszczowej

3) wyczyszczenie studni chłonnych kanalizacji deszczowe

4) wyczyszczenie mechaniczne przykanalika od kratki ściekowej do studni kanalizacji   deszczowej

5) wyczyszczeni kanału kanalizacji deszczowej o średnicy 20 – 30 cm

Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac określony został w obmiarze robót- kosztorysie ofertowym zał. A 

 

MIEJSCE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze.
  2. Termin składania ofert upływa dnia 16 kwietnia 2015 r. o godz. 12:00

Załączniki

Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający - Gmina Michałowice wprowadza korektę kosztorysu ofertowego aby treścią odpowiadał treści zapytania ofertowego.
Mając na względzie czas potrzebny na przygotowanie ofert przedłuża się termin na dzień 16 kwietnia 2015 r. godz. 12.00
Data publikacji: 09.04.2015 15:48
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:04
Wyświetleń: 100
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski