Urząd Gminy Michałowice
21.04.2015 14:46

ZP.271.1.32.2015

73
CZYSZCZENIE SEPARATORÓW ZLOKALIZOWANYCH NA SIECI ODWADNIAJĄCEJ, NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE
Termin składania ofert: 28.04.2015 godzina: 12:00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres zamówienia obejmuje:
1.       Czyszczenia instalacji osadników i separatorów benzyn zainstalowanych na sieci kanalizacji deszczowej,
2.       Odbioru i unieszkodliwiania odebranych odpadów niebezpiecznych o kodzie 13 05 08* w postaci mieszaniny odpadów z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach powstałych podczas czyszczenia,
3.       Przeglądów instalacji separatorów z częstotliwością raz na 6 miesięcy,
4.       Dokonywanie wpisu do „ksiązki eksploatacji separatora” po wykonaniu czyszczenia lub przeglądu.
5.       Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

 

MIEJSCE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze.
Termin składania ofert upływa dnia 28.04.2015 r. o godz. 12:00

Załączniki

Data publikacji: 21.04.2015 14:46
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:04
Wyświetleń: 73
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski