Urząd Gminy Michałowice
14.05.2015 15:52

ZP.271.1.41.2015

72
Zaprojektowanie i wykonanie przewodnika turystycznego po gminie Michałowice
Termin składania ofert: 20.05.2015 godzina: 12:00

Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem, zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przewodnika turystycznego Gminie Michałowice jako elementu projektu pn.: „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice”.

 

Opis i wymagania funkcjonalne zostały opisane w zał A do ogłoszenia oraz zał.1 projekt umowy

 

Przewodnik turystyczny w formie papierowej to element projektu, będący elementem promocji. Będzie on bazą informacyjną dotyczącą najważniejszych zabytków regionu, miejsc związanych z rekreacją oraz promocji walorów przyrodniczych. Opracowane przewodniki dystrybuowane będą na terenie obiektu w Gminie, w tym również w obiektach zarządzanych przez kooperantów. Przewodniki będą bezpłatne i będą miały na celu promocje oferty turystycznej zarówno wnioskodawcy jak i kooperantów. Ponadto w przewodniku znajdą się informacje o nowotworzonym szlaku edukacyjnym oraz pozostałych walorach przyrodniczych i kulturowych związanych z subregionem pruszkowskim. Integralną częścią opracowania będzie kalendarz imprez organizowanych przy współudziale gminy oraz zaprzyjaźnionych kooperantów.

 

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 6.2. Turystyka i wytycznymi Programu.

 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 20 maja 2015 r.godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice.  Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.

Załączniki

Data publikacji: 14.05.2015 15:52
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:04
Wyświetleń: 72
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski