Urząd Gminy Michałowice
14.05.2015 15:56

ZP.271.1.42.2015

92
Zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego na domenie michalowice.pl oraz wirtualnego spaceru po Gminie Michałowice
Termin składania ofert: 20.05.2015 godzina: 12:00

Przedmiot zamówienia :

 

„Zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego na domenie michalowice.pl oraz wirtualnego spaceru po Gminie Michałowice” w ramach projektu pn.: „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 6.2. Turystyka

 

Portal internetowy i wirtualny spacer po Gminie Michałowice to elementy promocji walorów turystycznych Gminy. Każdy z zainteresowanych podmiotów będzie mógł bezpłatnie zaprezentować swoją ofertę turystyczną. Dzięki portalowi turystycznemu możliwe będzie dokonanie interaktywnej wycieczki poprzez umieszczenie zasobów znajdujących się na terenie gminy. Utworzenie wielojęzycznej strony internetowej to zapewnienie ogólnodostępnego źródła informacji o walorach przyrodniczo - turystycznych Gminy Michałowice. To z kolei spowoduje wzrost liczby osób korzystających z informacji za pomocą powstałej strony internetowej oraz przyczyni się do wzrostu wiedzy społeczności lokalnej jak i innych turystów o walorach turystycznych Gminy Michałowice Portal który dzięki Internetowi swoim zasięgiem obejmie terytorium kraju, a przez zastosowanie tłumaczenia w na język angielski i niemiecki będzie również dostępny dla gości spoza granic Polski.

 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do serwisu www, wirtualnego spaceru oraz zdjęć wykonanych w ramach zamówienia z dniem przyjęcia serwisu www potwierdzonego protokołem odbioru przez Zamawiającego oraz uiszczenia wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego w zakresie pól eksploatacji określonych art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w zakresie wprowadzania danych do sieci Internet.

 

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 6.2. Turystyka i wytycznymi Programu.

 

Miejsce i termin składania ofert :

Ofertę należy złożyć do dnia 20 maja 2015 r.  godz. 12.00  w budynku Urzędu Gminy w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice.  Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.

Załączniki

Data publikacji: 14.05.2015 15:56
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:04
Wyświetleń: 92
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski