Urząd Gminy Michałowice
14.07.2015 15:08

ZP.271.1.72.2015

33
Wykonanie Mobilnego miasteczka ruchu drogowego
Termin składania ofert: 21.07.2015 godzina: 12:00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu „Mobilne miasteczko ruchu drogowego” przeznaczonego do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz do nauki jazdy na rowerze i motorowerze.

Miasteczko o wymiarze ok. 13,5x19m (maty o szerokości 1,25m, długość 2m, gr. 6mm):

1) Mata gumowe rondo (12 klinów o średnicy 5m) – 1 sztuka

2) Mata gumowe "przejście dla pieszych" – 5 szt.

3) Mata gumowa "ścieżka" - 21 szt.

4) Mini znak drogowy  odblaskowy - 26 szt.

5) Podstawa metalowa - 21 szt.

6) Słupek – 21 szt.

7) Sygnalizator 3-komorowy dla ruchu pieszego z pilotem zdalnego sterowania o zasięgu ok. 100m oraz z dodatkowym akumulatorem 12V, o min. pojemności 20Ah, w obudowie metalowej + instrukcja w języku polskim - 4 szt.

8) Sygnalizator 3/2 komorowy dla ruchu pieszo-kołowego z pilotem zdalnego starowania o zasięgu ok. 100m oraz dodatkowym akumulatorem 12V i o min. pojemności 20Ah, w obudowie metalowej + instrukcja w języku polskim - 2 szt.

9) Transport do siedziby Urzędu Gminy, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice.

10) Wszystkie elementy mobilnego miasteczka ruchu drogowego powinny być zapakowane w torby/pokrowce (z lekkiego i trwałego materiału) umożliwiające łatwy transport i przechowywanie.

11) Oznakowanie wszystkich elementów mobilnego miasteczka ruchu drogowego naklejkami samoprzylepnymi (z nadrukiem zabezpieczającym wydruk przed ścieraniem), druk kolorowy - zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
- http://rpo.mazowia.eu/g2/oryginal/2014_12/cacb7a9712d6faca9478954903328168.pdf – w wariancie minimalnym pionowym lub poziomym (w zależności od kształtu oznakowywanego przedmiotu).

12) Wszystkie elementy mobilnego miasteczka ruchu drogowego powinny być objęte 2-letnią gwarancją typu „door to door”.

13) Dostarczone przedmioty powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, gotowe do użytkowania.

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 6.2. Turystyka i wytycznymi Programu.

 

Ofertę należy złożyć do 21 lipca 2015 r. godz. 12.00  w budynku Urzędu Gminy w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.

Załączniki

Data publikacji: 14.07.2015 15:08
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:04
Wyświetleń: 33
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski