Urząd Gminy Michałowice
27.08.2015 14:01

ZP.271.1.85.2015

29
Remont dróg – równanie i profilowanie
Termin składania ofert: 02.09.2015 godzina: 12:00

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Naprawy dróg gruntowych – profilowanie;
  2. Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczeniem mechanicznym tłucznia, głębokości wyboi do 7 cm;
  3. Remonty cząstkowe nawierzchni z gruzu betonowego z mechanicznym zagęszczeniem , głębokość wyboi do 5 cm;
  4. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm;
  5. Remonty cząstkowe nawierzchni z destruktu z mechanicznym zagęszczeniem przy głębokości wyboi 7 cm;
  6. Regulacja pionowa studzienek do zaworów wodociągowych i gazowych;
  7.    Regulacja pionowa włazów kanalizacyjnych;
  8. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km.

 

Termin składania ofert upływa dnia 02.09.2015 r. o godz. 12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze.

 

Załączniki

Data publikacji: 27.08.2015 14:01
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:04
Wyświetleń: 29
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski