Urząd Gminy Michałowice
26.01.2018 13:56

ZP.271.2.03.2018

125
Dozór na strefach rekreacji.
Termin składania ofert: 06.02.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: "Dozór na strefach rekreacji".

Załączniki

Data publikacji: 26.01.2018 13:57
Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2018 13:57
Wyświetleń: 125
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kwiecińska