Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.09.2018

Data dodania: 12.02.2018 11:51     74

Przebudowa ul. Lubuskiej w Komorowie.

Termin składania ofert: 27.02.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Przebudowa ul. Lubuskiej w Komorowie".

Załączniki

bip.zp.271.2.09.2018-lubuska.zipData publikacji: 12.02.2018 11:51, data modyfikacji: 12.02.2018 11:51
Data publikacji: 12.02.2018 11:51
Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2018 11:51
Wyświetleń: 74
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kwiecińska