Urząd Gminy Michałowice
13.02.2018 10:29

ZP.271.2.10.2018

57
Przebudowa ul. Podlaskiej w Komorowie.
Termin składania ofert: 05.03.2018 godzina: 10:00

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: 

"Przebudowa ul. Podlaskiej w Komorowie".

Załączniki

Data publikacji: 13.02.2018 10:29
Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2018 10:31
Wyświetleń: 57
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kwiecińska