Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.10.2018

Data dodania: 13.02.2018 10:29     55

Przebudowa ul. Podlaskiej w Komorowie.

Termin składania ofert: 05.03.2018 godzina: 10:00

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: 

"Przebudowa ul. Podlaskiej w Komorowie".

Załączniki

bip.ZP.271.2.10.2018 PodlaskaData publikacji: 13.02.2018 10:29, data modyfikacji: 13.02.2018 10:29
Data publikacji: 13.02.2018 10:29
Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2018 10:31
Wyświetleń: 55
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kwiecińska