Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.11.2018

Data dodania: 13.02.2018 12:38     69

Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie.

Termin składania ofert: 07.03.2018 godzina: 10:00

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie".

Załączniki

BIP.ZP.271.2.11.2018 KujawskaData publikacji: 13.02.2018 12:38, data modyfikacji: 13.02.2018 12:38
Data publikacji: 13.02.2018 12:38
Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2018 12:38
Wyświetleń: 69
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kwiecińska