Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.69.2019

Termin składania ofert upłynął: 17.09.2019 godzina: 12:00
Dokumentacja projektowa przebudowy napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia ( z WLZ do wszystkich wymaganych posesji), dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego oraz skablowania istniejącej sieci teletechnicznej Orange wraz z obsługą cywilno -prawną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę dla ulic Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.68.2019

Termin składania ofert upłynął: 16.09.2019 godzina: 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Jagodowej w Pęcicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.65.2019

Termin składania ofert upłynął: 29.08.2019 godzina: 11:00
Wykonanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.61.2019

Termin składania ofert upłynął: 09.08.2019 godzina: 11:00
Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby urzędu, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.59.2019

Termin składania ofert upłynął: 30.07.2019 godzina: 12:00
Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w stacji uzdatniania wody w Pęcicach”

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.50.2019

Termin składania ofert upłynął: 17.07.2019 godzina: 11:00
Jednorazowe mycie okien i elewacji w budynku Urzędu Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.51.2019

Termin składania ofert upłynął: 16.07.2019 godzina: 12:00
Wykonanie czterech map sytuacyjnych z projektem podziału

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.47.2019

Termin składania ofert upłynął: 24.06.2019 godzina: 12:00
Szkoła Michałowice - modernizacja pomieszczeń i sal lekcyjnych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.46.2019

Termin składania ofert upłynął: 19.06.2019 godzina: 12:00
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.44.2019

Termin składania ofert upłynął: 11.06.2019 godzina: 11:00
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.37.2019

Termin składania ofert upłynął: 28.05.2019 godzina: 11:00
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych w ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi oraz w ul. Brzozowej w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.35.2019

Termin składania ofert upłynął: 24.05.2019 godzina: 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w Michałowicach oraz w ul. Rekreacyjnej w Granicy, w gminie Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.36.2019

Termin składania ofert upłynął: 23.05.2019 godzina: 12:00
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 469/1 położonej w obrębie ewid. Wolica, gmina Nadarzyn z nieruchomościami oznaczonymi jako działki ewid. 339/1, 341/1, 248/1, 349/1, 350/5 położonymi w obrębie ewid. Sokołów, gmina Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.32.2019

Termin składania ofert upłynął: 15.05.2019 godzina: 12:00
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś ( ul. Wiśniowa )

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.34.2019

Termin składania ofert upłynął: 14.05.2019 godzina: 11:00
Część I - Przebudowa ulicy ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi gm. Michałowice – opracowanie dokumentacji projektowej oraz Część II - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem – opracowanie dokumentacji projektowej