Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.59.2018

Wyposażenie świetlic wiejskich w Nowej Wsi i Opaczy – Kolonii – kompletna zabudowa kuchenna wraz ze sprzętem AGD

Termin składania ofert upłynął: 08.08.2018 godzina: 12:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.53.2018

Wymiana i uzupełnienie znaków pionowych i poziomych

Termin składania ofert upłynął: 09.07.2018 godzina: 12:00

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.52.2018

Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami

Termin składania ofert upłynął: 03.07.2018 godzina: 12:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.50.2018

Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji

Termin składania ofert upłynął: 27.06.2018 godzina: 12:00

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.49.2018

Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami

Termin składania ofert upłynął: 25.06.2018 godzina: 12:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.44.2018

Równanie i profilowanie dróg

Termin składania ofert upłynął: 18.06.2018 godzina: 12:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.42.2018

Wykonanie czterech map sytuacyjnych z projektowanym podziałem

Termin składania ofert upłynął: 18.05.2018 godzina: 12:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.39.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Reja w Granicy

Termin składania ofert upłynął: 24.04.2018 godzina: 12:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.37.2018

Wykonanie przebudowy ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w Michałowicach – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. ks. Popiełuszki w Michałowicach

Termin składania ofert upłynął: 20.04.2018 godzina: 12:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.35.2018

Wykonanie dwóch map prawnych dla nieruchomości położonych w obrębie Komorów-Wieś i obrębie Granica

Termin składania ofert upłynął: 06.04.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.32.2018

Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonej w obrębie Pęcice Małe

Termin składania ofert upłynął: 04.04.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.31.2018

Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonej w obrębie Opacz Mała

Termin składania ofert upłynął: 04.04.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.30.2018

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Parkowej na odcinku od ul. Sokołowskiej w Pęcicach do ul. ks. Woźniaka w Suchym Lesie

Termin składania ofert upłynął: 04.04.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.26.2018

Sprzedaż i dostawa do siedziby Urzędu Gminy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Termin składania ofert upłynął: 21.03.2018 godzina: 10:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.21.2018

Odwodnienie na terenie Gminy- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi

Termin składania ofert upłynął: 21.02.2018 godzina: 12:00

1 2 3 4 5 6 7 8 ... »