Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.32.2019

Termin składania ofert upłynął: 15.05.2019 godzina: 12:00
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś ( ul. Wiśniowa )

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.34.2019

Termin składania ofert upłynął: 14.05.2019 godzina: 11:00
Część I - Przebudowa ulicy ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi gm. Michałowice – opracowanie dokumentacji projektowej oraz Część II - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem – opracowanie dokumentacji projektowej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.31.2019

Termin składania ofert upłynął: 13.05.2019 godzina: 12:00
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonych w obrębie Reguły (ul. Wiejska)

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.33.2019

Termin składania ofert upłynął: 13.05.2019 godzina: 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w Michałowicach oraz w ul. Rekreacyjnej w Granicy,
w gminie Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.30.2019

Termin składania ofert upłynął: 29.04.2019 godzina: 11:00
Konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji, placach zabaw i Orliku oraz konserwacja nawierzchni na boisku w Granicy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.23.2019

Termin składania ofert upłynął: 02.04.2019 godzina: 11:00
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonych w obrębie Reguły

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.22.2019

Termin składania ofert upłynął: 02.04.2019 godzina: 12:00
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonych w obrębie Komorów-Osiedle

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.16.2019

Termin składania ofert upłynął: 13.03.2019 godzina: 12:00
Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.15.2019

Termin składania ofert upłynął: 12.03.2019 godzina: 11:00
Konserwacja i utwardzenie nawierzchni na placu zabaw w Ogródku Jordanowskim „Kaliszowy Gaik” w Komorowie przy ul. Turystycznej w ramach zadania budżetowego: konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji i Orliku

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.11.2019

Termin składania ofert upłynął: 07.03.2019 godzina: 11:00
Wykonanie zabiegów na kasztanowcach na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.10.2019

Termin składania ofert upłynął: 06.03.2019 godzina: 11:00
Wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.07.2019

Termin składania ofert upłynął: 25.02.2019 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy oraz rozbudowę odwodnienia ul. Jodłowej w Granicy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.03.2019

Termin składania ofert upłynął: 25.01.2019 godzina: 12:00
Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.102.2018

Termin składania ofert upłynął: 21.12.2018 godzina: 12:00
Ustawienie i obsługa 15 kabin sanitarnych na terenie gminy Michałowice