Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.21.2018

Odwodnienie na terenie Gminy- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi

Termin składania ofert upłynął: 21.02.2018 godzina: 12:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.20.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kamień Polny w Pęcicach Małych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.14.2018

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Pęcicach.

Termin składania ofert upłynął: 31.01.2018 godzina: 12:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.09.2018

Roboty porządkowe na terenie stref rekreacji.

Termin składania ofert upłynął: 19.01.2018 godzina: 12:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.120.2017

Zapewnienie obsługi technicznej budynku Użyteczności Publicznej o funkcji kulturowo-oświatowej przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach.

Termin składania ofert upłynął: 27.12.2017 godzina: 12:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.121.2017

Zapewnienie obsługi technicznej budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Termin składania ofert upłynął: 27.12.2017 godzina: 13:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.113.2017

Wykonanie zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach - utwardzenie drogi dojazdowej.

Termin składania ofert upłynął: 30.11.2017 godzina: 12:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.114.2017

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Źródlanej, Zaułek i Parkowej w Pęcicach.

Termin składania ofert upłynął: 29.11.2017 godzina: 12:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.112.2017

Montaż dekoracji świątecznych i choinek na terenie gminy Michałowice.

Termin składania ofert upłynął: 27.11.2017 godzina: 13:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.107.2017

Wymiana ogrodzeń na studniach, przepompowni i placu zabaw.

Termin składania ofert upłynął: 13.11.2017 godzina: 12:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.93.2017

Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie - wykonanie nakładki asfaltowej strona północna.

Termin składania ofert upłynął: 10.10.2017 godzina: 12:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.101.2017

Wykonanie zagospodarowania oczka wodnego w Sokołowie - wykonanie dwóch kładek drewnianych oraz przebudowę mostka drewnianego w parku w Regułach.

Termin składania ofert upłynął: 24.10.2017 godzina: 12:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.99.2017

Dostawa centralnego rejestratora monitoringu cyfrowego wraz ze stacją podglądową oraz serwera z oprogramowaniem zarządzającym.

Termin składania ofert upłynął: 23.10.2017 godzina: 12:00

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.96.2017

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie.

Termin składania ofert upłynął: 19.10.2017 godzina: 12:00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.94.2017

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy- wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Stokrotek w Nowej Wsi oraz budowę przyłączy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych - wykonanie dokumentacji dla ul. Stokrotek w Nowej Wsi.

Termin składania ofert upłynął: 13.10.2017 godzina: 12:00

1 2 3 4 5 6 7 8 ... »