Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.114.2016

Termin składania ofert upłynął: 25.10.2016 godzina: 12:00
Wykonanie progu piętrzącego na rowie U-1 w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.113.2016

Termin składania ofert upłynął: 21.10.2016 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i rozbudowę systemów odwadniających w drogach gminnych

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.109.2016

Termin składania ofert upłynął: 14.10.2016 godzina: 12:00
Wykonanie progu piętrzącego na rowie U-1 w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.106.2016

Termin składania ofert upłynął: 05.10.2016 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.105.2016

Termin składania ofert upłynął: 04.10.2016 godzina: 12:00
Równanie i profilowanie dróg

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.108.2016

Termin składania ofert upłynął: 07.10.2016 godzina: 12:00
Wykonanie nagłośnienia hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.100.2016

Termin składania ofert upłynął: 21.09.2016 godzina: 12:00
Świadczenie usług w zakresie wsparcia w opracowaniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.94.2016

Termin składania ofert upłynął: 22.08.2016 godzina: 12:00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sokołowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.91.2016

Termin składania ofert upłynął: 03.08.2016 godzina: 12:00
Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.89.2016

Termin składania ofert upłynął: 26.07.2016 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie wraz z zamianą rowu R10 na rurociąg oraz przebudową drogi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.90.2016

Termin składania ofert upłynął: 27.07.2016 godzina: 12:00
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.87.2016

Termin składania ofert upłynął: 13.07.2016 godzina: 11:00
Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.85.2016

Termin składania ofert upłynął: 11.07.2016 godzina: 12:00
Zagospodarowanie terenów przy szkole w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.77.2016

Termin składania ofert upłynął: 01.07.2016 godzina: 12:00
Sieć wodociągowa na terenie Gminy polegająca na wbudowaniu 7 szt. przyłączy wodociągowych i 1 szt. przyłącza zbiorczego

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.70.2016

Termin składania ofert upłynął: 10.06.2016 godzina: 11:00
Zakup i dostawa urn wyborczych dla potrzeb Gminy Michałowice