Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.79.2018

Termin składania ofert upłynął: 31.10.2018 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.83.2018

Termin składania ofert upłynął: 31.10.2018 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.78.2018

Termin składania ofert upłynął: 29.10.2018 godzina: 12:00
Wykonanie odwodnienia ul. Nadarzyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. 3 Maja w Komorowie

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.73.2018

Termin składania ofert upłynął: 16.10.2018 godzina: 12:00
Konserwacja i utwardzenie nawierzchni na placu zabaw w Ogródku Jordanowskim Kaliszowy Gaik w Komorowie przy ul. Turystycznej w ramach zadania budżetowego: Konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji i Orliku

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.74.2018

Termin składania ofert upłynął: 17.10.2018 godzina: 12:00
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Ks. Woźniaka w Suchym Lesie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.65.2018

Termin składania ofert upłynął: 15.09.2018 godzina: 12:00
Modernizacja nawierzchni asfaltowych w ul. Parkowej w gminie Michałowice – etap II

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.72.2018

Termin składania ofert upłynął: 03.10.2018 godzina: 12:00
Konserwacja i utwardzenie nawierzchni na placu zabaw w Ogródku Jordanowskim Kaliszowy Gaik w Komorowie przy ul. Turystycznej w ramach zadania budżetowego: Konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji i Orliku

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.63.2018

Termin składania ofert upłynął: 13.09.2018 godzina: 00:00
Budowa chodnika w ul. Czystej w Opaczy Małej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.59.2018

Termin składania ofert upłynął: 08.08.2018 godzina: 12:00
Wyposażenie świetlic wiejskich w Nowej Wsi i Opaczy – Kolonii – kompletna zabudowa kuchenna wraz ze sprzętem AGD

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.53.2018

Termin składania ofert upłynął: 09.07.2018 godzina: 12:00
Wymiana i uzupełnienie znaków pionowych i poziomych

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.52.2018

Termin składania ofert upłynął: 03.07.2018 godzina: 12:00
Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.50.2018

Termin składania ofert upłynął: 27.06.2018 godzina: 12:00
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.49.2018

Termin składania ofert upłynął: 25.06.2018 godzina: 12:00
Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.44.2018

Termin składania ofert upłynął: 18.06.2018 godzina: 12:00
Równanie i profilowanie dróg

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.42.2018

Termin składania ofert upłynął: 18.05.2018 godzina: 12:00
Wykonanie czterech map sytuacyjnych z projektowanym podziałem