Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.39.2018

Termin składania ofert upłynął: 24.04.2018 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Reja w Granicy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.37.2018

Termin składania ofert upłynął: 20.04.2018 godzina: 12:00
Wykonanie przebudowy ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w Michałowicach – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. ks. Popiełuszki w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.35.2018

Termin składania ofert upłynął: 06.04.2018 godzina: 10:00
Wykonanie dwóch map prawnych dla nieruchomości położonych w obrębie Komorów-Wieś i obrębie Granica

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.32.2018

Termin składania ofert upłynął: 04.04.2018 godzina: 10:00
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonej w obrębie Pęcice Małe

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.31.2018

Termin składania ofert upłynął: 04.04.2018 godzina: 10:00
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonej w obrębie Opacz Mała

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.30.2018

Termin składania ofert upłynął: 04.04.2018 godzina: 10:00
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Parkowej na odcinku od ul. Sokołowskiej w Pęcicach do ul. ks. Woźniaka w Suchym Lesie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.26.2018

Termin składania ofert upłynął: 21.03.2018 godzina: 10:00
Sprzedaż i dostawa do siedziby Urzędu Gminy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.21.2018

Termin składania ofert upłynął: 21.02.2018 godzina: 12:00
Odwodnienie na terenie Gminy- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.20.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kamień Polny w Pęcicach Małych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.14.2018

Termin składania ofert upłynął: 31.01.2018 godzina: 12:00
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Pęcicach.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.09.2018

Termin składania ofert upłynął: 19.01.2018 godzina: 12:00
Roboty porządkowe na terenie stref rekreacji.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.120.2017

Termin składania ofert upłynął: 27.12.2017 godzina: 12:00
Zapewnienie obsługi technicznej budynku Użyteczności Publicznej o funkcji kulturowo-oświatowej przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.121.2017

Termin składania ofert upłynął: 27.12.2017 godzina: 13:00
Zapewnienie obsługi technicznej budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.113.2017

Termin składania ofert upłynął: 30.11.2017 godzina: 12:00
Wykonanie zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach - utwardzenie drogi dojazdowej.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.114.2017

Termin składania ofert upłynął: 29.11.2017 godzina: 12:00
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Źródlanej, Zaułek i Parkowej w Pęcicach.