Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.51.2017

Termin składania ofert upłynął: 29.05.2017 godzina: 10:00
Remont i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw, strefach rekreacji i w ogródkach jordanowskich w Gminie Michałowice.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2017

Termin składania ofert upłynął: 21.04.2017 godzina: 16:00
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sportu i wypoczynku.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.41.2017

Termin składania ofert upłynął: 30.03.2017 godzina: 12:00
Sprzedaż i dostawa do siedziby urzędu gminy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.40.2017

Termin składania ofert upłynął: 27.03.2017 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.39.2017

Termin składania ofert upłynął: 22.03.2017 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w Pęcicach - Pęcice Ogród.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.36.2017

Termin składania ofert upłynął: 17.03.2017 godzina: 12:00
Wykonanie koncepcji zagospodarowania suchego zbiornika retencyjnego w Regułach.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.38.2017

Termin składania ofert upłynął: 20.03.2017 godzina: 12:00
Wykonanie 2 map prawnych dla nieruchomości położonych w obrębie Michałowice-Osiedle.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.37.2017

Termin składania ofert upłynął: 16.03.2017 godzina: 12:00
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonej w obrębie Reguły.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.35.2017

Termin składania ofert upłynął: 10.03.2017 godzina: 13:00
Wykonanie 2 map prawnych dla nieruchomości położonych w obrębie Komorów - Osiedle

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.30.2017

Termin składania ofert upłynął: 22.02.2017 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Borowskiego w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.23.2017

Termin składania ofert upłynął: 13.02.2017 godzina: 12:00
Równanie i profilowanie dróg.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.26.2017

Termin składania ofert upłynął: 10.02.2017 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.24.2017

Termin składania ofert upłynął: 09.02.2017 godzina: 12:00
Remont w budynku Urzędu Gminy w Regułach.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.20.2017

Termin składania ofert upłynął: 27.01.2017 godzina: 12:00
Wyposażenie świetlic w Suchym Lesie, Regułach i budynku Urzędu Gminy w Regułach.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.18.2017

Termin składania ofert upłynął: 20.01.2017 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Małego Księcia w Regułach.