Urząd Gminy Michałowice
22.05.2014 15:18

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.34.2014

28
Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie Gminy Michałowice

Reguły,  22 maja 2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.34.2014

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie Gminy Michałowice”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 16.05.2014 r., do godz. 1000 wpłynęły 3 oferty.
 

NR OFERTY

WYKONAWCA

CENA OFERTY

za całość zamówienia

brutto

UWAGI

 

I.

JD INŻYNIERIA RUCHU Dominik Jerzy

ul. Sienkiewicza 45,

05-220 Zielonka

 

94.778,88 zł

 

 

Bez uwag

 

II.

PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski Sp. j.

ul. Krucza 2,

05-420 Józefów

 

78.722,46 zł

 

Bez uwag

 

III.

Zakład Usługowo-Projektowo-Produkcyjny Janaszkiewicz Marek

ul. Sułkowskiego 4a,

05-820 Piastów

 

91.226,64 zł

 

 

Bez uwag

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II, złożona przez PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski Sp. j. ul. Krucza 2, 05-420 Józefów, który zaoferował za wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 78.722,46 zł.

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 22.05.2014 15:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 28
Autor: Karolina Borecka