Urząd Gminy Michałowice
09.12.2014 13:53

ZP.2711.101.2014

38
Montaż dekoracji świątecznych i choinek z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Termin składania ofert upłynął: 24.11.2014 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.101.2014

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Montaż dekoracji świątecznych i choinek z okazji Świąt Bożego Narodzenia”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 24.11.2014 r., do godz. 1200 wpłynęły 2 oferty.

 

NR OFERTY

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY

za całość zamówienia

brutto

 

I.

BIANCO Grzegorz Łamasz

ul. Przejazdowa 25/5,

05-800 Pruszków

 

40.000,00 zł

 

II.

Piotr Gieleciński  ENERGO- MIX

Łoś, ul. Prażmowska 42 d

05-504 Złotokłos

 

61.500,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I, złożona przez firmę BIANCO Grzegorz Łamasz ul. Przejazdowa 25/5, 05-800 Pruszków, który zaoferował za wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 40.000,00

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

Data publikacji: 09.12.2014 13:53
Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2014 13:54
Wyświetleń: 38
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta