Urząd Gminy Michałowice
12.10.2016 12:44

ZP.271.1.106.2016

21
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi
Termin składania ofert upłynął: 05.10.2016 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w  Michałowicach Wsi” (nr sprawy: ZP.271.1.106.2016).

Załączniki

Data publikacji: 12.10.2016 12:44
Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2016 12:44
Wyświetleń: 21
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki