Urząd Gminy Michałowice
23.12.2014 10:24

ZP.2711.111.2014

67
Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie czterech stref rekreacji w gminie Michałowice w roku 2015
Termin składania ofert upłynął: 16.12.2014 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

 

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie czterech stref rekreacji w gminie Michałowice w roku 2015”

 

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:

 

  1. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie strefy rekreacji w Komorowie przy ul. Kolejowej
  2. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie strefy rekreacji w Komorowie przy ul. Głównej
  3. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie strefy rekreacji w Regułach przy ul. Wiejskiej
  4. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie strefy rekreacji w Michałowicach przy ul. 11 Listopada

 

 

 

NR

OFERTY

 

 

WYKONAWCA

CZĘŚĆ I

Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie strefy rekreacji w Komorowie przy ul. Kolejowej

CZĘŚĆ II

Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie strefy rekreacji w Komorowie przy ul. Głównej

 

CZĘŚĆ III

Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie strefy rekreacji w Regułach przy ul. Wiejskiej

 

CZĘŚĆ IV

Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie strefy rekreacji w Michałowicach przy ul. 11 Listopada

 

 

I.

Marian Mazur

ul. Skośna 12

05-806 Komorów

 

28.200,00 zł

 

 

 

 

II.

Edward Praszczałek

ul. M. Reja 53,

05-806 Komorów

 

 

 

28.200,00 zł

 

 

 

 

 

 

III.

Paweł Jarosławki

ul. Regulska 45

05-816 Reguły

 

 

30.000,00 zł

 

 

 

IV.

Pielęgnacja Zieleni Jerzy Pokropek

ul. Polna 13A,

05-806 Nowa Wieś

 

 

31.200,00 zł

31.200,00 zł

 

 

Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. 

Jako najkorzystniejsze w poszczególnych części zostały złożone oferty :

Część I – oferta nr I złożona przez  Mariana Mazura, ul. Skośna 12,05-806 Komorów

cena brutto 28.200,00

Część II – oferta nr II   złożona przez Edwarda Praszczałka, ul. M. Reja 53, 05-806 Komorów-Granica cena brutto 28.200,00

Część III – oferta nr III   złożona przez Pawła Jarosławskiego ,ul. Regulska 45, 05-816 Reguły

cena brutto 30.000,00

Część IV – oferta nr IV  złożona przez Jerzego Pokropka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwa  Pielęgnacja Zieleni Jerzy Pokropek ul. Polna 13A, 05-806 Nowa Wieś

cena brutto 31.200,00

 

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranymi Wykonawcami w trybie roboczym.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 23.12.2014 10:24
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2014 10:24
Wyświetleń: 67
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki