Urząd Gminy Michałowice
23.11.2015 13:35

ZP.271.1.112.2015

27
Dostawa komputerów i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Michałowice” dofinansowanego ze środków EFRR Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”
Termin składania ofert upłynął: 10.11.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000 EURO

 

 

1.

Pełna nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gmina Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

tel. 22 350 91 91;

fax: 22 350 91 01
REGON: 013269290
IDENTYFIKATOR GMINY: 1421042
NIP GMINY: 534-24-80-595

 

 

2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie KONKURSU OFERT pn.:
„Dostawa komputerów i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Michałowice” dofinansowanego ze środków EFRR Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”.
Numer sprawy: ZP.271.1.112.2015

 

 

3.

Dane o ofertach:

liczba złożonych ofert: 2

 

 

4.

Postępowanie unieważniono po terminie składania ofert.

Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

 

(-) mgr inż. Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

Data publikacji: 23.11.2015 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2015 13:35
Wyświetleń: 27
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki