Urząd Gminy Michałowice
23.11.2015 13:35

ZP.271.1.112.2015

27
Dostawa komputerów i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Michałowice” dofinansowanego ze środków EFRR Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”
Termin składania ofert upłynął: 10.11.2015 godzina: 12:00
Data publikacji: 23.11.2015 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2015 13:35
Wyświetleń: 27
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki