Urząd Gminy Michałowice
29.12.2017 14:07

ZP.271.1.120.2017

10
Zapewnienie obsługi technicznej budynku Użyteczności Publicznej o funkcji kulturowo-oświatowej przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach.
Termin składania ofert upłynął: 27.12.2017 godzina: 12:00

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Zapewnienie obsługi technicznej budynku Użyteczności Publicznej o funkcji kulturowo-oświatowej przy                   ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach” (nr sprawy: ZP.271.1.120.2017).

Załączniki

Data publikacji: 29.12.2017 14:07
Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2017 14:08
Wyświetleń: 10
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kwiecińska