Urząd Gminy Michałowice
10.12.2015 14:35

ZP.271.1.125.2015

53

Dostawa komputerów i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Michałowice” dofinansowanego ze środków EFRR UE w ramach działania 8.3” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Termin składania ofert upłynął: 02.12.2015 godzina: 11:00

Załączniki

Data publikacji: 10.12.2015 14:35
Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2015 14:36
Wyświetleń: 53
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski