Urząd Gminy Michałowice
25.11.2016 11:55

ZP.271.1.126.2016

13
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w ul. Barbary w Granicy i ul. Stara Droga oraz Zielnej w Komorowie Wsi
Termin składania ofert upłynął: 23.11.2016 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w ul. Barbary w Granicy i ul. Stara Droga oraz Zielnej w Komorowie Wsi” (nr sprawy: ZP.271.1.126.2016).

Załączniki

Data publikacji: 25.11.2016 11:55
Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2016 11:56
Wyświetleń: 13
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki