Urząd Gminy Michałowice
27.01.2016 15:06

ZP.271.1.14.2016

73
Prace porządkowe na strefach rekreacji w Gminie Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 21.01.2016 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Prace porządkowe na strefach rekreacji w Gminie Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.14.2016).

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 21.01.2016 r., do godz. 1100 wpłynęły 3 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Zakład Zieleni Sp. z.o.o.

ul. Kozielska 4/38

01-163 Warszawa

53.399,52 zł

79,63 pkt

 

II.

Urządzanie i Utrzymywanie Zieleńców

Chirurgia Drzew

Petroniusz Frejlich

ul. Ludna 7B

05-822 Milanówek

42.523,92 zł

100 pkt

 

III.

„ADMAR”

Marcin Rządziński

ul. Błońska 12

05-800 Pruszków

60.633,36 zł

70,13 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez: Urządzanie i Utrzymywanie Zieleńców Chirurgia Drzew Petroniusz Frejlich, ul. Ludna 7B, 05-822 Milanówek. Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

Data publikacji: 27.01.2016 15:07
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2016 15:07
Wyświetleń: 73
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki