Urząd Gminy Michałowice
08.02.2018 09:34

ZP.271.1.14.2018

18
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Pęcicach.
Termin składania ofert upłynął: 31.01.2018 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Regułach” (nr sprawy: ZP.271.1.14.2018).

Załączniki

Data publikacji: 08.02.2018 09:34
Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2018 13:40
Wyświetleń: 18
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki