Urząd Gminy Michałowice
26.01.2017 11:09

ZP.271.1.18.2017

20
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Małego Księcia w Regułach.
Termin składania ofert upłynął: 20.01.2017 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Małego księcia w Regułach"

(nr sprawy: ZP.271.1.18.2017).

Załączniki

Data publikacji: 26.01.2017 11:09
Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2017 11:09
Wyświetleń: 20
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kwiecińska