Urząd Gminy Michałowice
20.04.2015 11:55

ZP.271.1.25.2015

38
Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie Gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 15.04.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie Gminy Michałowice”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 15.04.2015 r., do godz. 1200 wpłynęła 1 oferta.

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 

Cena brutto

za całość zamówienia

Termin wykonania

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

PZM Wimet

Zbigniew Wiśniewski Sp. j.

ul. Krucza 2,

05-420 Józefów

84.048,36 zł

Do 20.12.2015 r.

100 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I.

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 20.04.2015 11:55
Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2015 11:55
Wyświetleń: 38
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki